Şiddetsiz Toplum Derneği’nden 65 yaş üstü için kısıtlamaya öneriler

65 yaş üstü insanların da görev ve sorumlulukları var

Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, dernek, vakıf, kooperatif, federasyon, konfederasyon ve benzeri gönüllü kuruluşların (STK) organlarında görev alan ileri yaştakilere (65 yaş ve üstü),  salgından korunmak kurallarına uygun olması koşulu ile hafta içi, şimdilik en az iki yarım gün, kısıtlamaların kaldırılmasını istediklerini açıkladı.

Sümer, şunları belirtti.

. Ūlkemizde, stk diye bilinen gönūllū kuruluşun sayısı 120 bine yaklaşıyor. Buralarda, 65 yaş ūstū onbinlerce üye var. Aylardan beri, Başkan ve yönetim kurulu üyeleri bir araya gelemiyorlar. Normale doğru gidiyoruz. Kısıtlamalar büyük ölçüde, salgına karşı önlemler alınarak kaldırıldı.

Ancak tehlike çok būyūk. Bazı iyimser görūntūler aldatıcı. Çekim  veya polis var diye geçici ve yapay  gõrūntüler. Sokaklar, maske takmayan, taksa bile çenesine indiren, maskeli olsa da mesafeye uymayan, maskeli maskesiz damla sıçratacak şekilde konuşan, seslenen, sigara içen, yere izmarit, maske ve çöp atan kalabalıklarla dolu. Kadın, çocuk, erkek fark etmiyor. Kurallara uyan çok az, uymayan ise çok çok fazla. Büyükler,  yanlarındaki çocukları da riske atıyorlar. Temizlik ise kuşkulu.

Ben Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanıyım. 65 yaş üstü, ileri yaşta bir insanın. Yönetim toplantıları yapmak gerekiyor. Bu durumdaki ileri yaşlılara da, kurallara uyarak, şimdilik hafta içi, iki yarım gün toplanmak ve etkinlik yapmak hakkı verilmelidir. Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız, elbette Bilim Kurulu’nun da onay vermesi halinde, 65 yaş üstü gönüllülerle ilgili olarak bu önerimizi bir karara bağladıkları ve kamuoyuna açıkladıkları takdirde, toplumda gönüllülüğün önemi biraz daha anlaşılacaktır, farkındalık artacaktır. Nitekim, salgın tehlikesine karşı, evde kalanlara, hayat boyu gereksinim olduğu için spor yürüyüşü ve hareket önerilmesi, sporun öneminin anlaşılmasına çok büyük katkılar yapmıştır. Gönüllülüğün de özendirilmesi, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması için, üzülerek de olsa, salgın bir fırsat olabilir.”